Jeg er godkendt til at passe 5 børn.  

                                                          

Ligesom i den kommunale dagpleje, føres der løbende tilsyn. Der er indhentet straffeattest og børneattest på dagplejeren, samt straffeattest på ægtefælle og egne børn over 15 år.

En privat dagplejer har ikke en fast løn. Der er stor forskel på både prisen og reglerne i de forskellige dagplejehjem.

Du får tilskud fra kommunen til privat dagpleje på 75 %, dog max 5157,- kr. pr. måned for en fuldtidsplads (2014) Forældrene skal ikke betale skat af tilskudet fra kommunen, dagplejeren betaler skat af det fulde beløb.

Der gennemføres uventede opsyn (besøg) hos den private dagplejer. Det er Grethe Elgaard fra Viborg Kommunens afdeling for private dagplejere, der kommer og fører tilsyn.

Den private dagplejer får ingenting af kommunen til pasning af børnene, alt betaler hun selv, feks. barnevogne, højstole, legetøj.

Det er dagplejeren, der bestemmer, hvad der skal ske i hverdagen, hvad pladsen koster, om hun vil på tur, hvad vi laver osv. Dagplejeren bestemmer selv åbne-lukketid, men må også selv finde nye børn, det hjælper kommunen ikke med.

Kommunen blander sig heller ikke i ferie osv.

Privat dagpleje er et tilbud, der kan sammensættes efter jeres behov for børnepasning, og giver nogle fordele som:

- Større flexibilitet
- Trygt pasningsmiljø 
- Lavere pris
- Mindre smitterisici da jeg ikke modtager gæstebørn.
- Mindre stress i en travl hverdag

Forældrene og jeg "vælger" hinanden.

Jeg er ikke bundet af et reglement (som i den kommunale dagpleje), men kan imødekomme forældrenes og børnenes behov.

Har man et barn, der har brug for hjælp til f.eks. sprog eller motorik, hjælper kommunen og dagplejen på samme vis som i en kommunal dagpleje.